Tinnen inhoudsmaten

Met speciale dank aan de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging

Al sinds de Romeinse tijd is tin gebruikt om er inhoudsmaten van te maken.
‘Natte’ inhoudsmaten wel te verstaan, dus voor het meten van vloeistoffen, zoals wijn, sterke drank, melk en medicijnen.

Op bijgaande foto’s worden in Nederland vervaardigde tinnen maten getoond: kroesjes als melkmaat, cilindrische maten en de buikige ‘Rembrandtkan’ voor wijn en sterke drank, de welbekende hoge maten met schenkrand, oor en soms een deksel voor sterke drank, en heel specifiek de apothekersmaten met een inhoudsaanduiding in uncia of libra.

Voor meer informatie bezoekt u de website van de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging .